Lào Cai 22° - 24°
V/v thực hiện báo cáo thống kê kỳ báo cáo năm chính thức năm 2023
Số ký hiệu văn bản 100/STP-VP
Ngày ban hành 29/01/2024
Ngày hiệu lực 29/01/2024
Trích yếu nội dung V/v thực hiện báo cáo thống kê kỳ báo cáo năm chính thức năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Sở Tư pháp
Người ký duyệt Trần Xuân Hưng
Tài liệu đính kèm cong_van_don_doc_bao_cao_thong20240129015008793_signed.pdf
Văn bản mới