V/v tiếp tục theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn
Số ký hiệu văn bản 70/UBND-TH
Ngày ban hành 11/01/2018
Ngày hiệu lực 11/01/2018
Trích yếu nội dung V/v tiếp tục theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Phối hợp
Người ký duyệt Vũ Hùng Dũng
Tài liệu đính kèm 70-cong-van-ubnd.pdf
Văn bản mới