Kế hoạch triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Mường Khương năm 2020
Số ký hiệu văn bản 285/KH-UBND
Ngày ban hành 30/12/2019
Ngày hiệu lực 30/12/2019
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Mường Khương năm 2020
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
Người ký duyệt Đinh Trọng Khôi
Tài liệu đính kèm 285-kh_285_kh_ubnd_ngay_30_thang_12_nam_2019.pdf
Văn bản mới