Quyết định về việc kiện toàn phân công lãnh đạo các cơ quan, đơn vị giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai giai đoạn 2019-2020
Số ký hiệu văn bản 1808/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/06/2019
Ngày hiệu lực 21/06/2019
Trích yếu nội dung Quyết định về việc kiện toàn phân công lãnh đạo các cơ quan, đơn vị giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai giai đoạn 2019-2020
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế - xã hội
Người ký duyệt Đăng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm qd so 1008.pdf
Văn bản mới