QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục 19 thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 2717 /QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/09/2018
Ngày hiệu lực 04/09/2018
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục 19 thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm QĐ 2717 chung thuc.doc
Văn bản mới