QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố 08 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 08 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 4112/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/09/2017
Ngày hiệu lực 21/09/2017
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố 08 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 08 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm 4112.docx
Văn bản mới