Về việc công bố 112 thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản được chuẩn hóa tên và nội dung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 307 /QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/01/2017
Ngày hiệu lực 21/01/2017
Trích yếu nội dung Về việc công bố 112 thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản được chuẩn hóa tên và nội dung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm 307.pdf
Văn bản mới