Quyết định về việc công bố Danh mục 10 thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
Số ký hiệu văn bản 2486/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/08/2018
Ngày hiệu lực 14/08/2018
Trích yếu nội dung Quyết định về việc công bố Danh mục 10 thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt 14/08/2018
Tài liệu đính kèm 2486.pdf
Văn bản mới