Công văn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019
Số ký hiệu văn bản 4306/UBND-TNMT
Ngày ban hành 18/09/2019
Ngày hiệu lực 18/09/2019
Trích yếu nội dung Công văn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế - xã hội
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm cv so 4306_Signed_20190919082136600.pdf
Văn bản mới