Quyết định về việc phê duyệt 03 quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Lý lịch Tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
Số ký hiệu văn bản 3550/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/10/2019
Ngày hiệu lực 28/10/2019
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt 03 quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Lý lịch Tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Lê Ngọc Hưng
Tài liệu đính kèm 3550.pdf
Văn bản mới