Về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
Số ký hiệu văn bản 18/CT-UBND
Ngày ban hành 16/12/2019
Ngày hiệu lực 16/12/2019
Trích yếu nội dung Về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
Hình thức văn bản Chỉ Thị
Lĩnh vực Kinh tế - xã hội
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm 18-CT-UBND_(16-12-2020)_dieu_h20191216040021206_Signed_20191216042051534.pdf
Văn bản mới