Kế hoạch kiểm tra, rà soát đánh gái thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 381/KH-UBND
Ngày ban hành 23/12/2019
Ngày hiệu lực 13/12/2019
Trích yếu nội dung Kế hoạch kiểm tra, rà soát đánh gái thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Sở Tư pháp
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm kh so 381.pdf
Văn bản mới