Lào Cai 24° - 26°
Về việc phê duyệt 11 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giám định tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 4252/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/12/2019
Ngày hiệu lực 17/12/2019
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt 11 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giám định tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm quyet_dinh_11_qt_giam_dinh_s2020191218104628734_signed_20191218105913151-1-.pdf
Văn bản mới