Lào Cai 24° - 26°
Quyết định Về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính lĩnh vực luật sư được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 4365/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/12/2019
Ngày hiệu lực 24/12/2019
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính lĩnh vực luật sư được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm du_thao_qd_sd_05_tthc_sua_doi_20191224050800799_signed_20191224055302567.pdf
Văn bản mới