Lào Cai 24° - 26°
Quyết định Về việc phê duyệt 17 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 4504/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/12/2019
Ngày hiệu lực 31/12/2019
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc phê duyệt 17 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm dm_va_nd_03_qt_luat_su_191231020200102082140681_signed_20200102082616957.pdf
Văn bản mới