Lào Cai 24° - 27°
V/v tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
Số ký hiệu văn bản 48/UBND-NC
Ngày ban hành 08/01/2020
Ngày hiệu lực 08/01/2020
Trích yếu nội dung V/v tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế - xã hội
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm vv_tang_cuong_thuc_hien_phao_d20200108083926732_signed_20200108090929955-1-.pdf
Văn bản mới