Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2020
Số ký hiệu văn bản 4/KH-STP
Ngày ban hành 30/01/2020
Ngày hiệu lực 30/01/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2020
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Sở Tư pháp
Người ký duyệt Lê Ngọc Quỳnh
Tài liệu đính kèm kh so 04 cong tac nganh nam 2020.pdf
Văn bản mới