Lào Cai 24° - 27°
Quyết định ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025
Số ký hiệu văn bản 646/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/03/2020
Ngày hiệu lực 16/03/2020
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm 2020-03-16_-10-_20200316024858899890_20200316025431112.pdf
Văn bản mới