Lào Cai 24° - 27°
Quyết định phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp cung cấp Trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020
Số ký hiệu văn bản 411/QĐ-TTg
Ngày ban hành 24/03/2020
Ngày hiệu lực 24/03/2020
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp cung cấp Trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Vũ Đức Đam
Tài liệu đính kèm 411_qd-ttg_24032020-signed_20220200331104923490_signed_20200401083648305.pdf
Văn bản mới