Lào Cai 24° - 26°
Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và thực hiện tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích tỉnh Lào Cai năm 2020
Số ký hiệu văn bản 166/KH-UBND
Ngày ban hành 11/06/2020
Ngày hiệu lực 11/06/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và thực hiện tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích tỉnh Lào Cai năm 2020
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm kh_dich_vu_cong-_ban_hanh_sign20200611103525998_signed_20200611014809367.pdf
Văn bản mới