Lào Cai 24° - 26°
Quyết định về việc bãi bỏ các TTHC trong lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp
Số ký hiệu văn bản 1472/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/06/2020
Ngày hiệu lực 25/06/2020
Trích yếu nội dung Quyết định về việc bãi bỏ các TTHC trong lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Nguyễn Thanh Tịnh
Tài liệu đính kèm qd1472signed_20200626034402787.pdf
Văn bản mới