Lào Cai 24° - 26°
Quyết định Kiện toàn Ban Biên soạn và Tổ thư ký ban biên soạn cuốn lịch sử Ngành Tư pháp tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 60/QĐ-STP
Ngày ban hành 13/08/2020
Ngày hiệu lực 13/08/2020
Trích yếu nội dung Quyết định Kiện toàn Ban Biên soạn và Tổ thư ký ban biên soạn cuốn lịch sử Ngành Tư pháp tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Sở Tư pháp
Người ký duyệt Lê Ngọc Quỳnh
Tài liệu đính kèm qd_kien_toan_bbs_lich_su_so_tu20200813031101602_signed.pdf
Văn bản mới