Kế hoạch triển khai đề án "Giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020- 2025" năm 2020
Số ký hiệu văn bản 113/KH-UBND
Ngày ban hành 31/03/2020
Ngày hiệu lực 31/03/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai đề án "Giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020- 2025" năm 2020
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế - xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm kh 113 giam thai chat thai nhua.pdf
Văn bản mới