Tổng số: 102
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
4498/KH-BTP 02/12/2020 Kế hoạch tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2020 và triển khai công tác năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021-2025 Tải về
617/TTLLTPQG - HCTH 27/11/2020 V/v hướng dẫn thực hiện cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến Tải về
12 /CT-UBND 30/10/2020 Về việc tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
12/CT-UBND 09/09/2020 Chỉ thị về việc tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tải về
235/KH-UBND 01/09/2020 Kế hoạch tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn và trao giải thưởng môi trường tỉnh Lào Cai năm 2020. Tải về
60/QĐ-STP 13/08/2020 Quyết định Kiện toàn Ban Biên soạn và Tổ thư ký ban biên soạn cuốn lịch sử Ngành Tư pháp tỉnh Lào Cai Tải về
1472/QĐ-UBND 25/06/2020 Quyết định về việc bãi bỏ các TTHC trong lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp Tải về
166/KH-UBND 11/06/2020 Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và thực hiện tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích tỉnh Lào Cai năm 2020 Tải về
113/KH-UBND 31/03/2020 Kế hoạch triển khai đề án "Giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020- 2025" năm 2020 Tải về
799/QĐ-UBND 31/03/2020 Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai Tải về
12345678910...