Tổng số: 117
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
659/STP-VP 04/08/2022 V/v đôn đốc thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Cải thiện Chỉ số hiệu quả Quản trị (PAR INDEX) và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI)
Lượt xem: 17
Tải về 0
41/QĐ-STP 12/05/2022 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 33
Tải về 0
41/KH-STP 12/05/2022 Kế hoạch Tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 47
Tải về 0
05/CT-UBND 10/05/2022 Chỉ thị tăng cường công tác quản lý Nhà Nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 30
Tải về 0
704/QĐ-BTP 26/04/2022 Quyết định ban hành Bảng Tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022
Lượt xem: 29
Tải về 0
05/2022/QĐ-UBND 18/01/2022 Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 40
Tải về 2
7/KH-STP 14/01/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2022
Lượt xem: 43
Tải về 1
69/KH-STP ngày 31/12/2021 31/12/2021 Triển khai hoạt động Cải cách hành chính năm 2022
Lượt xem: 49
Tải về 0
67/KH-STP 30/12/2021 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn thông tin và chuyển đổi số năm 2022 của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai.
Lượt xem: 42
Tải về 0
68/KH-STP ngày 30/12/2021 30/12/2021 Kế hoạch kiểm soát, rà soát đánh giá thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 tại Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 42
Tải về 0
12345678910...