Lào Cai 20° - 23°
Quyết định về việc ban hành Chương trình phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và Trợ giúp pháp lý giai đoạn 2021-2025 hội viên, nông dân
Số ký hiệu văn bản 125/QĐ - STP
Ngày ban hành 29/10/2021
Ngày hiệu lực 29/10/2021
Trích yếu nội dung Quyết định về việc ban hành Chương trình phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và Trợ giúp pháp lý giai đoạn 2021-2025 hội viên, nông dân
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Sở Tư pháp
Người ký duyệt Lê Ngọc Quỳnh
Tài liệu đính kèm 125_qd_20211027111313226220.pdf
Văn bản mới